1. <big id="3orl2"></big>

   1. <big id="3orl2"></big>
     <pre id="3orl2"><em id="3orl2"><track id="3orl2"></track></em></pre>

     六樓騎街

     騎街樓六座,分別為鼓樓、凱歌樓、鐘樓、新明樓、萬佛樓、文昌閣。

     鼓樓又叫譙樓,始建于明成化八年(1472)。城臺為磚砌窯洞式,共兩層,一層分南北兩院,各院均有配殿。樓高 18.5 米。南院有四柱三樓,并木牌樓一座,造型非常奇特,上刻“千古無雙”和“裕國富民”匾額。樓下洞門四開,通東、西、南、北街道,樓四面洞口分別鑲嵌“駝峰”、“芹水”、“譙樓”、“更聲”等大字。

     凱歌樓原叫懷德門,因明武宗朱厚照曾住過,也叫太乙神宮。始建于明弘治五年(1492)。城臺為磚砌窯洞式,通南北大街。有上樓臺階。樓為兩層,一樓分南北兩院,工藝精巧,樓的四角有鐘樓、鼓樓東西相對,高 20 米。樓南洞口原刻“古懷德門”四字?,F鐘樓建于民國年間。城北有鐘樓山,原有建于明代成化八年的鐘樓,后毀。1921 年,在大街中部原焚毀的牌樓舊址上建成現在的鐘樓。樓高 24 米,全用青磚建筑,四面開洞口通行,東有大門,登臺階、過天橋可上樓。樓為四層,第二、三層用水磨磚砌成。四角為八字形水磨磚,圓柱直通二樓。頂層為重檐八角亭,樓四面洞口有石刻橫匾額,書“北臨雁塞”、“南控烏延”、“芹水流芬”、“駝峰險峻”等字。樓上橫書“蜚英騰茂”、“萬流仰鏡”。樓貌奇特,雄偉壯觀。登樓憑眺,可見榆溪河環其西,駝峰山繞其東,格外壯美。

     新明樓建于明代。北與鐘樓、南與萬佛樓遙相對峙。樓為十字歇山頂,重檐三滴水,木式結構,高 18 米。樓基為四座石臺,四面有通道。石臺上四根立柱圍繞,縱橫木構、榫卯爻接。樓為三層,樓頂和屋檐下覆蓋黃色琉璃甬瓦,頂脊尖端有立體龍獸相對眈視。脊上人物走獸形象各異。飛角懸掛風鐸,又叫風鈴,風吹叮當響亮。屋檐檁下,人物花卉,雕梁畫棟,玲瓏秀麗,生動逼真。三樓原懸掛清代著名書法家葉蘭書“無上高真”匾一塊,后丟失。樓上現遺存有明代萬歷年間高約 2 米的銅像一座。

     ◆現鐘樓建于民國年間。城北有鐘樓山,原有建于明代成化八年的鐘樓,后毀。1921 年,在大街中部原焚毀的牌樓舊址上建成現在的鐘樓。樓高 24 米,全用青磚建筑,四面開洞口通行,東有大門,登臺階、過天橋可上樓。樓為四層,第二、三層用水磨磚砌成。四角為八字形水磨磚,圓柱直通二樓。頂層為重檐八角亭,樓四面洞口有石刻橫匾額,書“北臨雁塞”、“南控烏延”、“芹水流芬”、“駝峰險峻”等字。樓上橫書“蜚英騰茂”、“萬流仰鏡”。樓貌奇特,雄偉壯觀。登樓憑眺,可見榆溪河環其西,駝峰山繞其東,格外壯美?,F鐘樓建于民國年間。城北有鐘樓山,原有建于明代成化八年的鐘樓,后毀。1921 年,在大街中部原焚毀的牌樓舊址上建成現在的鐘樓。樓高 24 米,全用青磚建筑,四面開洞口通行,東有大門,登臺階、過天橋可上樓。樓為四層,第二、三層用水磨磚砌成。四角為八字形水磨磚,圓柱直通二樓。頂層為重檐八角亭,樓四面洞口有石刻橫匾額,書“北臨雁塞”、“南控烏延”、“芹水流芬”、“駝峰險峻”等字。樓上橫書“蜚英騰茂”、“萬流仰鏡”。樓貌奇特,雄偉壯觀。登樓憑眺,可見榆溪河環其西,駝峰山繞其東,格外壯美。

     萬佛樓建于清康熙二十七年(1688)。城臺為磚砌四孔窯洞,街道穿南北洞而過。樓高 18 米,樓南東西各有天門、地門,登上臺階可通樓頂。樓為兩層,一樓北是觀音殿,南是孔雀明王佛殿。南北院內各有東西配殿 3 間;二樓為通殿,外圍木欄桿,樓上原有大小佛像近萬尊。樓南院有鐵旗桿一對、鐵獅子一對,現無。樓東大門上有天橋,直通殿院。萬佛樓是榆林佛像最多的一座樓。

     文昌閣又叫四方臺。始建于清乾隆十九年(1754)。樓為十字歇山頂,重檐三滴水,木式結構,高 18 米,樓基為四座石臺,因此又被稱為四方臺。樓為 3 層。有 28 柱支撐,全木結構,和新明樓建筑風格相同。

     无码av最新高清无码专区